CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT


       GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN LÝ: ISO 9001:2008, ISO 14001;2004, ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 22000:2005, HACCP, OHASAS 18001:2007, ISO 26000 / SA 8000, ...        MANAGEMENT CONSULTING SOLUTION


UY TÍN - HIỆU QUẢ - NHANH CHÓNG

  Trang chủ I Download tiêu chuẩn ISO I Khách hàng I Nhân sự công ty I Site Map  I Visits: Free Logo Maker and Free Logo Design By LogoSnap.com  
Consulting Solution
Tin tức và sự kiện
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005/ HACCP code 2003
ISO 13485
ISO 26000
OHSAS 18001:2007
SA 8000:2008
TS 16949
GEMBA-5S
SIX SIGMA
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Các lĩnh vực khác
Website liên kết
Tổ chức tiêu chuẩn hóa (ISO)
Viện tiêu chuẩn anh (BSI)
Tổng cục tiêu chuẩn Việt Nam
Quacert
TUV SUD
BVC
Thông tin cần biết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán thành phố HCM
Thị trường chứng khoán thành phố Hà Nội
Thông tin dự báo thời tiết

www.tuvan-iso.com

http://www.tuvaniso.co.cc


 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

 

CHIÊU SINH ĐỊNH KỲ: KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001:2004 (3 ngày)

 

- MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 

1. Hiểu đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004  và ISO 19011:2002 cũng như các yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá nội bộ (Internal Auditor – IA)

 

2. Lãnh hội và thực tập các kỹ năng căn bản của một IA

 

3. Nắm vững các phương pháp và kỹ thuật đánh giá

 

- ĐỐI TƯỢNG

 

1. Nhân viên, chuyên viên hoặc thành viên trong Ban chỉ đạo ISO hoặc nhóm chuyên trách ISO của doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị

 

2. Đại diện Lãnh đạo “ISO” của của doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị

 

3. Những người muốn trang bị cho mình những kiến thức v kỹ năng về đánh giá cần thiết để ứng tuyển vào những Công ty đa quốc gia

 

- MỘT SỐ NỘI DUNG CĂN BẢN:

 

1. Mộ số khái niệm căn bản :

 

 a) Phạm trù “phạm vi”, “khách hàng”, luật định liên quan đến sản phẩm/dịch vụ và “ngoại lệ” trong ISO

 b) Khái niệm về quản lý, chất lượng, hệ thống, hệ thống quản lý chất lượng, sự không phù hợp, sự hài lòng, v.v…

 c) Những khái niệm về phạm vi đánh giá, chuẩn mực đánh giá, tần suất đánh giá, phương pháp đánh giá, sự không phù hợp (chính/phụ), sự nhận xét, v.v…

 

 2. Mục đích và ý nghĩa của ISO và cách vận hành áp dụng trong thực tế của doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức

 

 3. Phương pháp luận về cải tiến liên tục: PDCA (Plan – Do – Check – Act)

 

 4. Các quy định của quốc tế về một cuộc đánh giá ISO

 

 5. Bản chất của một cuộc đánh giá “ISO”

 

 6. Quá trình của một đánh giá: lên kế hoạch, khai mạc, thực hiện, bế mạc, báo cáo, kiểm chứng và giám sát đánh giá.

 

 7. Một số kỹ thuật căn bản: · Phỏng vấn:

 i. cách đặt câu hỏi mở theo nguyên tắc 5W1H

 ii. cách đặt câu hỏi đóng · Quan sát · Đối chiều tài liệu & hồ sơ · Ghi chép · Báo cáo (bằng miệng và bằng văn bản) · Đánh giá truy xuôi và truy ngược · Tính cách cần có đối với một chuyên gia đánh giá · Chuẩn bị bảng câu hỏi (checklist) cho cuộc đánh giá

 

 8. Một số bài tập: · Nhận diện các điều khoản · Xác định tình huống · Xem xét hệ thống tài liệu · Thẩm tra hồ sơ thực tế · Lên chương trình đánh giá · Làm báo cáo đánh giá · Cách đánh giá Ban lãnh đạo của doanh nghiệp/cơ quan · Cách đánh giá Nhóm chuyên trách ISO · Cách đánh giá các phòng ban chức năng

 

 9 Giới thiệu đôi nét căn bản về Tổ chức quốc tế IRCA – International Register of Certificated Auditor

 

- KIỂM TRA CUỐI KHÓA THỜI LƯỢNG :

 

 - 3 ngày liên tục

 

- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

 - Thuyết trình - Thảo luận nhóm

 - Bi tập tình huống – đóng vai

 - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC Học viên đạt yêu cầu khi: - Tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp học - Điểm bài thi cuối khóa từ 70/100 điểm trở lên

 

 

www.tuvan-iso22000.com

  1. ISO 14001:2004 là gì?


- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization).
- ISO 14001:2004 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do tổ chức ISO ban hành vào năm 2004 ( gọi tắt là phiên bản năm 2004).
- Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:
+ Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 - Hệ thống quản lý môi trường ( các yêu cầu).
+ ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.


www.tuvan-iso.com

  2. Đối tượng áp dụng?


- Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý môi trường.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, tổ chức có hệ thống quản lý môi trường có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.


  3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2004 ?


- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...


www.tuvan-iso.com

  4. Quy trình triển khai thực hiện ISO 14001:2004 như thế nào?

Tư vấn sẽ hướng dẫn tổ chức lập ban triển khai dự án. Thành viên ban triển khai do tổ chức chỉ định. Thông thường các thành viên là các trưởng phó bộ phận / phòng ban.
( Thời gian dự kiến : 1 buổi)
Giảng viên chúng tôi tiến hành đào tạo cho ban triển khai dự án: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai yêu cầu tiêu chuẩn
(Thời gian dự kiến là 8 buổi)
Tư vấn đến trực tiếp người được phân công: hướng dẫn soạn tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình tư vấn sẽ ảnh hưởng không nhiều đến công tác nghiệp vụ của người được phân công
(Thời gian dự kiến là 16 buổi)
Tư vấn đến hướng dẫn bộ phận phụ trách ban hành tài liệu thực hiện ban hành và hướng dẫn các bộ phận liên quan áp dụng các tài liệu đã ban hành
(Thời gian dự kiến là 8 buổi)
Tư vấn tiếp tục hướng dẫn thành viên ban triển khai dự án kỹ thuật duy trì hệ thống. Sau khi học, các thành viên sẽ trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức giúp duy trì hệ thống cho tổ chức
( Thời gian dự kiến 2 buổi)
Các chuyên gia đánh giá đã từng có kinh nghiệm đánh giá cho các tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá. Các đánh giá viên nội bộ của tổ chức theo tập sự để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế
(Thời gian dự kiến là 2 buổi)
Tư vấn đến trực tiếp người được phân công: hướng dẫn khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn. Trong quá trình tư vấn sẽ ảnh hưởng không nhiều đến công tác nghiệp vụ của người được phân công
(Thời gian dự kiến là 8 buổi)
Chuyên gia đánh giá bên tư vấn đến quan sát và hỗ trợ. Các đánh giá viên đã học và tập sự sẽ thực hiện đánh giá chính thức
(Thời gian dự kiến là 2 buổi)
Tư vấn đến trực tiếp người được phân công: hướng dẫn khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn. Trong quá trình tư vấn sẽ ảnh hưởng không nhiều đến công tác nghiệp vụ của người được phân công
(Thời gian dự kiến là 8 buổi)
Tư vấn hướng dẫn tổ chức lập hồ sơ thực hiện đăng ký với tổ chức chứng nhận. Tư vấn sẽ giải thích điểm mạnh/yếu của từng tổ chức chứng nhận cho tổ chức để chọn lựa(nếu có)
( Thời gian dự kiến 1 buổi)
Tư vấn – quản lý dự án sẽ tham gia hỗ trợ tổ chức khi Tổ chức đến đánh giá
(Thời gian dự kiến là 4 buổi)
Tư vấn đến trực tiếp người được phân công: hướng dẫn khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình tư vấn sẽ ảnh hưởng không nhiều đến công tác nghiệp vụ của người được phân công
(Thời gian dự kiến là 16 buổi)
Bộ phận thông tin khách hàng sẽ liên tục thông tin với khách hàng. Khi có nhu cầu, Quản lý dự án sẽ tư vấn qua điện thoại, mail, onlinechat, hoặc đến trực tiếp. Trước khi đến hạn đánh giá của tổ chức chứng nhận chuyên gia sẽ đến kiểm tra lại hồ sơ cho tổ chức (nếu tổ chức cần)
(Thời gian dự kiến là 8 buổi)

www.tuvaniso.co.cc

  5. Một số hình ảnh khi áp dụng ISO 14001:2004

 

 

www.tuvan-iso.com
http://www.tuvaniso.co.cc

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ISO 14000

 

 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lí môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) công bố.

 - Các tiêu chuẩn của bộ ISO 14000 đưa ra những yếu tố cơ bản của một hệ quản lí môi trường (EMS - Environmental Management System) hữu hiệu.

 

 - Những yếu tố này bao gồm việc xây dựng một chính sách về môi trường, xác định các mục đích và mục tiêu, thực hiện một chương trình để đạt được những mục tiêu đó, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của nó, điều chỉnh các vấn đề và kiểm tra hệ thống để cải thiện nó và cải thiện tác động chung đối với môi trường.

 

 - Uỷ ban Kĩ thuật TC 207 của ISO được thành lập và bắt đầu hoạt động từ 1993 để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ quản lí môi trường. Công việc của TC 207 bao gồm những tiêu chuẩn trong lĩnh vực đánh giá các tổ chức [các hệ thống quản lí môi trường (EMS); thẩm định môi trường (EA - Environmental Auditing); đánh giá tác động đối với môi trường (EPE - Environmental Performance Evaluation)] cũng như trong lĩnh vực sản phẩm và quá trình [ghi nhãn môi trường (EL - Environmental Labeling); đánh giá chu trình chuyển hoá (LCA - Life Cycle Assessment); các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm (EAPS - Environmental Aspects in Product Standards)].

 

 - Những tiêu chuẩn đầu tiên đã được chấp nhận là:

 

 a) ISO 14001 - "Hệ thống quản lí môi trường. Quy định và hướng dẫn sử dụng";

 

 b) ISO 14004 - "Hệ thống quản lí môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kĩ thuật hỗ trợ";

 c) ISO 14010 - "Hướng dẫn đánh giá môi trường. Các nguyên tắc chung";

 d) ISO 14011 - "Hướng dẫn đánh giá môi trường. Quy trình đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lí môi trường";

 e) ISO 14012 - "Hướng dẫn đánh giá môi trường. Tiêu chuẩn năng lực đối với các đánh giá trên về môi trường".

 - Phiên bản chính thức được ban hành vào năm 1996 và được soát xét lần 1 vào năn 2004.

 .